böhran

böhran
is. <ər.>
1. iqtis. Xırda istehsalatçıların iflasına, istehsalın azalmasına səbəb olan dövraşırı nisbi həddən artıq əmtəə istehsalı. İqtisadi böhran. Sənaye böhranı. Aqrar böhranı.
2. Qıtlıq. Yanacaq böhranı.
3. tib. Xəstəliyin gedişində xəstənin vəziyyətinin ya yaxşılaşması, ya da pisləşməsi ilə nəticələnən dönüş nöqtəsi. Qızılcanın böhran dövrü. – Var ümidim ki, gələ bir sənə səhhət tapasan; Gözləyir təbibin hələ böhran, Yusif! S. Ə. Ş.. <Gülcahan:> Həkim gündə iki dəfə gəlir. . . On birinci günündə böhran olacaq <deyir> N. V..
4. məc. Bir şeyin gedişində sərt dönüş, kəskin dəyişiklik. <Müəllim:> Xüsusən uşaq on dörd, on beş yaşlarında ikən çox mühüm bir böhran keçirmək zamanıdır. A. Ş.. // Ümumiyyətlə, ağır vəziyyət, ağır hal. <Şirin> əsəbi bir böhran keçirir. İ. Ə..
◊ Siyasi böhran – ölkədə xalq kütlələrinin hökumətin siyasətindən qəti surətdə narazı qaldığını göstərən siyasi vəziyyət. Hökumət (yaxud kabinə) böhranı – köhnə hökumətin istefaya çıxması məsələsi həll olunub, yeni hökumətin isə hələ düzəldilməmiş olduğu dövr.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • böhran — ə. 1) xəstəliyin ən ağır, təhlükəli dövrü; 2) kəskin dəyişiklik, sərt dönüş; 3) qıtlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Alasdair White — is a Scottish folk musician best known for his roles in the Scottish Celtic folk outfit Battlefield Band. White is a Scottish Gaelic speaker, and originates from the Island of Lewis (in Gaelic Eilean Leodhais) one of Scotland s Outer Hebrides… …   Wikipedia

  • Na Fianna — Origin Dublin, Ireland Genres Irish folk Years active 2004 present Labels Dolphin Music Group Website …   Wikipedia

  • iqtisadi — sif. İqtisadiyyatla bağlı olan, təsərrüfata aid olan. Ölkələr arasında iqtisadi əlaqə. İqtisadi məsələ. İqtisadi böhran. İqtisadi qanunlar. İqtisadi həyat. – «Kəşkül» hər məsələdən yazırdı, iqtisadi, ictimai, siyasi, ədəbi mövzuları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kasadlıq — is. 1. Ticarətdə malın satılmadığı, işə getmədiyi, müştərisi olmadığı vəziyyət; rəvacsızlıq, alış verişdə durğunluq, böhran. Tərəkəmə şəhərdən çəkilib getmişdi, bazar bərk kasadlıq idi. Ç.. <Həsən:> Bazarın kasadlığı ovqatımı təlx edib. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • moraturium — <lat. moratorius – yubadan> iqtis. Hər hansı fövqəladə vəziyyət (müharibə, böhran, təbii fəlakət və s.) ilə əlaqədar olaraq hökumətin göstərişi ilə borcları ödənilməsinin təxirə salınması …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məngənə — is. <əsli yun.> 1. Hər cür şeyi sıxıb saxlamaq üçün çilingər aləti. Dəmirçi məngənəsi. // Meyvə və s. sıxıb suyunu çıxarmaq üçün alət, cihaz. 2. məc. Sərbəstliyə mane olan, sıxan, təzyiq edən, əziyyət verən şey haqqında. Ehtiyac məngənəsi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxınlaşmaq — f. 1. Hərəkət edərək bir şeyin yaxınına gəlmək, yaxın durmaq, yanaşmaq üzrə olmaq; yanaşmaq. Gəmi sahilə yaxınlaşır. Qatar stansiyaya yaxınlaşdı. Evə yaxınlaşmaq. Divara yaxınlaşıb durdum. – Zeynal, yavaşca addımlar ilə Mehribana yaxınlaşdı. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”